مشترک گرامی،

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از ۳ روش با ما در میان بگذارید:

  •         تکمیل فرم ثبت شکایت ذیل
  •         تماس با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۳۱۲۶۵ | ۰۹۱۲۷۴۶۱۲۰۵
  •         ارسال ایمیل به khadem_alreza@yahoo.com